Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: SMART ELECTRICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 801067789

ΔΟΥ: ΔΟΥ ΚΩ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 148330320000

Δ/ΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21 ΤΚ:85300 ΚΩΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21 ΤΚ:85300 ΚΩΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΕΖΙΚΙ ΤΚ85300

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500€